home
Home | Agenda | De Band | Media | Links | Contact

De Coriovallum Pipe Band

De Coriovallum Pipe Band speelt traditionele Schotse bagpipe muziek. De CPB is ingedeeld in Grade 3 van de "Royal Scottish Pipe Band Association". De band draagt de tartan Ancient Red Grant en treedt op in zowel "Full Dress" als "Day Dress".

Coriovallum is de Romeinse naam voor de stad Heerlen. Het motto dat de band steeds met verve tracht uit te dragen is: "Pleasure in Culture". Dit motto is terug te vinden in het bandwapen, waarin Schotse en Romeinse symbolen zijn verenigd.

Sinds de oprichting in 1978 heeft de band ontelbare optredens verzorgd in de Benelux, Frankrijk, Zwitserland en Duitsland en tweemaal in Japan. Jaarlijks wordt deelgenomen aan meerdere pipe band competities op het Europese vasteland en regelmatig in Schotland. Daarbij gaat het muzikale peil in opgaande lijn, zoals blijkt uit de vele behaalde prijzen. Verder wordt de band geregeld gevraagd om enkele Britse militaire "duties" in de regio te vervullen, o.a. bij NATO-festiviteiten en dodenherdenkingen.

Momenteel telt de band circa 30 spelende leden; pipers, drummers en leerlingen. De diverse nationaliteiten in de band vormen een vruchtbare basis voor een succesvol korps.

Coriovallum Pipe Band

Coriovallum Pipe Band

Al meer dan 60 jaar PIPE MUSIC in Heerlen

Op 30 april 1950 marcheerde de Heerlense Politie Muziek Kapel voor het eerst met een sectie doedelzakspelers door de stad Heerlen.

De HPMK bestond toen al enige jaren. Mede ten gevolge van het na-oorlogse optimisme en de drang naar nieuwe dingen was dit muziekkorps kort na de bevrijding opgericht binnen het Heerlense politiekorps. Britse stijl was er vanaf het begin, met een drumcorps, hoornblazers en fluitisten. Zogenaamde "drumbands" waren in deze contreien toen nog een onbekend begrip.

Maar Kapelmeester Theo Heins zocht nog iets 'anders'. Toen hij in kontakt kwam met de militaire pipe band van "The 42nd Batt. Black Watch Highland Regiment", gelegerd in Duisburg (D), was het idee geboren. De toenmalig Pipe Major Jimmy Jenkinson was meteen enthousiast en zeer snel daarna volgde een zestal Heerlense politie-agenten een stoomcursus doedelzak spelen.

Hoewel de HPMK nooit uitgroeide tot een echte Pipe Band, het bleef een gemengd korps in politie-uniform, was dit toch de eerste keer op het Europese continent dat Schotse Pipe muziek in verenigingsverband gepresenteerd werd. De HPMK werd landelijk bekend en de jaarlijkse Koninginnedag-parade en de politie muziekfeesten in het Aambos te Heerlen trokken vele jaren talloze toeschouwers.

Met de opkomst van de 'rock'n roll' en de 'popmuziek', eind 50-er jaren begonnen traditionele muziekgezelschappen onder druk van deze nieuwe jeugdcultuur een kwijnend bestaan te leiden. Ook de HPMK had haar beste jaren gehad. Alhoewel het muziekkorps nog tot begin 80-er jaren bleef bestaan was de sensatie eraf, ook omdat inmiddels in Nederland diverse Pipe Bands waren opgericht die volledig op Schotse leest geschoeid waren.

Inmiddels was in 1978 de Coriovallum Pipe Band in Heerlen opgericht door Steph Quaedvlieg, Hein Quaedvlieg en James Verner. Hoewel de Coriovallum Pipe Band volkomen los staat van de voormalige HPMK mag er toch gesteld worden dat de fakkel op waardige wijze is overgenomen.


Bandleiding door de jaren heen

VOORZITTERPeriode
Steph QuaedvliegVoorzitter van 1978 tot heden
PIPE MAJORPeriode
James VernerPipe Major van 1978 tot 1991
Joos RoosenboomPipe Major van 1991 tot 1995
René DammerPipe Major van 1995 tot heden
LEADING DRUMMERPeriode
Hein QuaedvliegLeading Drummer van 1978 tot 1995
Math SprootenLeading Drummer van 1995 tot 2002
Jeroen KouwenbergLeading Drummer van 2002 tot 2004
Ton FranssenLeading Drummer van 2004 tot 2006
Math SprootenLeading Drummer van 2006 tot 2013
Maik RingensLeading Drummer van 2013 tot heden
PIPE SERGEANTPeriode
René DammerPipe Sergeant van 1990 tot 1995
Steph QuaedvliegPipe Sergeant van 1978 tot 2005
Henrico LumeijPipe Sergeant van 2001 tot hedenpolitiekapel

facebook Twitter Gallery English Deutsch Join Valid HTML 4.01 Transitional Coriovallum Members Site